evenio ab© 2013  tel 040-930300                  

 

 


Varna vid Rasrisk!

Du som fastighetsägare bär ansvaret för andras säkerhet. Det åligger varje fastighetsägare att varna fotgängare för faran av snöras.

 

Vi säljer rasriksskyltar och ice-foe is- och snösmältningsmedel.

Med våra  vikbara skyltar får du en praktisk skylt som sitter där den ska eftersom du kan låsa fast den i fästet.
Den är inte ivägen för snöröjning eller för synskadade och handikappade.

 

Pris 1500 kr/par + moms och frakt!
 

 

  

 

Beställ Ice-foe och Varningsskyltar
tel 040-930300, fax 040-294365, e-mail info@evenio.se
Ågatan 6, 212 42 Malmö

 

 

 

 

Varning Rasrisk

 

Fler bilder»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenio AB säljer även Ice-foe ett

issmältningsmedel och snösmältningsmedel som smälter is ner till -50o,

Läs mer på
www.ice-foe.se